Ontdek jouw zinvol bestaan!

Wil jij:

  • meer verdieping in je persoonlijke en/of spirituele ontwikkeling?
  • support om tegenslag, verlies of afscheid te verwerken?
  • helderheid op de dieperliggende oorzaken van jouw werk-, studie- of relatieproblemen?
  • meer motivatie, energie, liefde en een duidelijker richting in je leven?

Ben jij bereid om:

  • jezelf, andere mensen en de wereld, met een open mind te onderzoeken en begrijpen?
  • alles te voelen wat er te voelen valt?
  • jouw weerstanden en blokkades te onderzoeken en tegelijkertijd de identificatie met je lijden los te laten?
  • je potentieel en alle kwaliteiten die daarbij horen te durven (h)erkennen?
  • existentiële en spirituele vraagstukken aan te gaan?

“Geïnspireerd Leven gaat over om met vallen en opstaan te leven vanuit Liefde in al haar aspecten: wijs, krachtig, kwetsbaar, rauw, open, gepassioneerd, vitaal, creatief, mededogend, moedig, gegrond… 

Het gaat over de bereidheid en toewijding je te realiseren wie je werkelijk bent, wie de ander is en wat je op ieder moment te doen hebt. Kort samengevat: om de transformerende kracht van fundamentele eenheid en onderlinge verbondenheid in jouw leven te belichamen.”    

Raakt dit iets in jou? Wordt je hier blij van? Kan je de hunkering in je hart & buik voelen om deze uitdaging aan te gaan?

Neem dan contact met mij op voor een gratis kennismakingsgesprek via 06-53194432 of stuur een mail naar geinspireerdleven@gmail.com.