Coaching

Ik help je wanneer je af wilt van bepaalde niet-constructieve gevoelens, gedachten en/of gedragingen. Dit kan variëren van een gevoel van zinloosheid tot steeds terugkerend gevoel van woede, of van ‘niet weten hoe je je moet verhouden tot je werk, relatie en/of familie tot een brandend verlangen naar (meer) spirituele verdieping, maar ook continue je zelf zien vastlopen en stuiten op hardnekkige patronen.

Mijn visie is dat je voor elk gedrag, iedere gedachte en ieder gevoel, een heel goede reden hebt, maar dat hoeft niet perse de juiste/ meest constructieve reden te zijn. Om ‘iets’ los te kunnen laten, moet je eerst (h)erkennen dat je het vast hebt en beseffen waarom je het vasthoudt.

Beseffen gaat verder dan rationeel begrijpen: ik zou het willen omschrijven als ‘liefhebben’ of ‘compassie hebben voor’. Je komt hierdoor los van de vaak onbewuste identificatie: als je dit deel van jezelf liefhebt, val je er niet totaal mee samen. Er ontstaat een bepaalde ruimte. Deze ruimte schept de mogelijkheid om te kijken naar de ‘goede reden’ en na te gaan of de vorm (gedachten, gevoelens, gedragingen, overtuigingen, zelfbeeld, etc.) waar in deze reden gekleed gaat, daadwerkelijk de meest constructieve is.

De coaching die ik bied is gericht op integratie van delen van ons zelf die om een of andere reden afgesplitst zijn van ons dagelijks bewustzijn. Dit kunnen delen zijn die we als ‘negatief’ beschouwen, maar ook bepaalde kwaliteiten die als potentieel in ons onbewuste ligt opgeslagen.

Het resultaat van deze manier van coaching is dat je jezelf daadwerkelijk kunt liefhebben in al je aspecten > je begrijpt waarom je de dingen doet/ deed op de manier zoals je doet/ deed EN hebt daardoor de ruimte voor het maken van een nieuwe keuze.

Je maakt deze nieuwe keuze niet omdat ‘het hoort’ of van welke uiterlijke motivatie dan ook, maar vanuit een innerlijk besef dat het klopt. En je raakt geinspireerd om op deze manier nieuwe keuzes te maken op al je levensgebieden en niet alleen wat betreft het specifieke probleem waarmee je het coachingstraject met mij was gestart.

Ik support je in de hierboven beschreven manier van het creëren van ruimte om nieuwe keuzes te maken, waardoor je meer en meer in flow komt. Je voelt je vitaler: meer in contact met jezelf, anderen en de wereld om je heen en dit voelt heerlijk. Op een gegeven moment gaat het je steeds makkelijker af om zelf de ruimte te creëren en nieuwe keuzes te maken. Dan komt er een natuurlijk einde aan de coaching. Je hebt niet alleen jezelf een prachtig cadeau gegeven door aan het coachingstraject te beginnen, maar de (meer) constructieve keuzes die je in je leven maakt, hebben ook een weldadig effect op jouw (sociale) omgeving.

Praktisch:

  • Je kunt kiezen voor online coaching of wandelcoaching. Beide zijn even effectief.
  • We maken eerst een afspraak om kennis te maken en om allebei te kijken of er een match is.
  • Ik bied trajecten aan die bestaan uit 5 sessies van ongeveer 1 uur (met max. een kwartier uitlooptijd). Kosten: 425 euro voor particulieren met een modaal inkomen, 625 euro voor particulieren met een hoog inkomen/ bedrijven. Mensen met een laag inkomen: prijs in overleg.
  • Wandelcoaching vindt plaats in de bossen van Landgoed Den Treek (vlak bij Amersfoort, uitstekend bereikbaar via de A28).

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek: geinspireerdleven@gmail.com of bel me via 06-53194432

Hartegroet Joachim